Videotvorba

Moje tvorba na YouTube.

Videotvorba

Po dobu posledních bezmála 10 let se s přestávkami věnuji tvorbě videí na YouTube. V současné době se zaměřuji zejména na videa z oblasti informatiky, počítačového hardwaru a sítí. Není to ale pravidlem – pokud natrefím na nějaké téma, které považuji za zajímavé, natočím video i o něm.

V poslední době se YouTube věnuji už opravdu jen jako volnočasové aktivitě, což vysvětluje, proč jsou videa vydávána již spíše sporadicky. Při rozhodování, zda jít cestou kvality, či kvantity, jsem šel první cestou.

Moje nejnovější video

Líbí se Vám má videa?

Přejít nahoru